V případě jakýchkoli dotazů ohledně balení, odeslání vaší Li-ion baterie s nebo bez nářadí, zvolte odbornou pomoc z možností níže. 
 
Prosím zkontrolujte, jestli má váš akumulátor některé z níže uvedených vad

-Poškozený nebo těžko deformovaný kryt.
-Unikající kapalina
-Abnormální plyn nebo zápach plynu
-Dlouhodobý nárůst teploty v režimu "off" (více než vlažný)
-Roztavené nebo deformované plastové díly
-Roztavené kabely


V případě, že baterie má některou z těchto vlastností,je to kritické poškození a není povolena přeprava.

V případě, že baterie nemá žádnou z těchto charakteristik, doprava je povolena s omezeními, které najdete v následujících bodech.

Potvrzuji, že moje baterie nemá žádnou z výše uvedených vad a beru v úvahu následující pokyny.

Můj akumulátor je vadny a nemůže se přepravovat

Poznámka: Můžete zkontrolovat požadavky místních orgánů týkající se přepravy nebezpečného zboží. 
 

Typ produktu / Typ baterie

S nebo bez náradí?

Jsem ...