Hvis du har spørsmål om hvordan du kan pakke eller sende Li-ion-batteri med eller uten verktøyet, kan du velge blant alternativene nedenfor for faglige råd. 
 
Vennligst sjekk om batteriet har noen av de defekte egenskaper nedenfor:

-Skadet eller sterkt deformert batterihus.
-Væskelekkasje
-Unormal gass eller lukt av gass.
-Varig temperaturøkning i "av" -modus (mer enn lunken).
-Smeltet eller deformerte plastdeler
-Smeltede ledninger.


Hvis batteriet har noen av disse feil er det kritisk defekt, og det er ikke tillatt for transport.

Hvis batteriet har ingen av disse kjennetegn, er det ikke kritisk og transport er tillatt med de begrensningene du finner i de følgende trinnene.

Jeg bekrefter mitt batteri ikke har noen av de feil som er beskrevet i rødt ovenfor, og jeg vil ta vare på følgende instruksjoner

Mitt batteri er kritisk defekt, og jeg kan ikke transportere

Merk: Du kan sjekke med lokale myndigheter de nærmere krav til transport av kritisk defekte produkter. 
 

Produkt / Batteri

Med eller uten verktøy?

Jeg er…